• Актан Олена Юріївна

    (07.03.1973 м. Київ), канд. фіз.-мат. наук, наук. співроб. Закінчила 1996 теплоенергетичний ф-т НТУУ «КПІ», 2002 асп-ру фізичного факультету Київ. ун-ту. Захистила канд. дис. «Термодинаміки плавлення ламелярних кристалів» (2002). В Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб, наук. співроб. фізичного факультету. Наук. спеціалізація – мед. фізика. Розробила методику експеримент. дослідження реологічних властивостей консистентних рідин. Досліджує молекул. механізми регенерації колагенових структур, кінетику згортання крові, вплив зовнішніх чинників на процес кератинизації шкіри, мікроскопічні механізми функціювання мембранних ліпідів, вплив фармацевтичних засобів на реологічні властивості складових сполучної тканини. Автор 42 наук. праць, серед яких 1 винахід.