• Освітні програми

  Програма роботи експертної групи

  Освітньо-наукові програма медична фізика (редакція 2019 р.)

  Освітньо-наукові програма медична фізика (оновлено згідно стандарту МОН в 2021 р.)

  Положення про гаранта освітньої програми в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

  Наказ про призначення проф. Гаврюшенка Д.А. гарантом Освітньо-наукової програми Медична фізика

  Витяг з протоколу № 13 від 15 березня 2021 засідання вченої ради фізичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

  Рецензія №1 на ОНП Медична фізика

  Рецензія №2 на ОНП Медична фізика

  Рецензія №3 на ОНП Медична фізика

  Рецензія №4 на ОНП Медична фізика

  Рецензія №5 на ОНП Медична фізика

  Рецензія №6 на ОНП Медична фізика

  Відомості про самооцінювання ОНП Медична фізика

  Навчальний план

  Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій від осіб що навчаються, випускників та інших стейкхолдерів.
  Усі пропозиції відправляти на електронну пошту кафедри молекулярної фізики
  MolPhys.KNU(песик)gmail.com
  Дякуємо за Ваші пропозиції!