• Спецкурси та робочі програми

  Магістратура
  Освітньо-наукова програма “Медична фізика”

  1-й рік навчання, 1-й семестр

  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

  Основи квантової біохімії

  Physics of solutions / Фізика розчинів

  Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ

  Міжмолекулярна взаємодія

  Physics of medical technologies / Фізика медичних технологій

  Синергетика

  Астрофізика

  Науково-виробнича практика з медичної фізики (без відриву від теоретичного навчання)

   

  Магістратура. 1-й рік навчання, 2-й семестр

  Професійна та корпоративна етика

  Фізика радіонуклідної діагностики

  Фізика магніто-резонансної томографії

  Фізика комп’ютерної томографії

  Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці

   

  Магістратура. 2-й рік навчання, 1-й семестр

  Комп’ютерна фізика біомолекул

  Комп’ютерна фізика статистичних систем

  Електричні властивості конденсованих середовищ

  Фізика нерівноважних відкритих систем

  Переддипломна практика з медичної фізики (без відриву від теоретичного навчання)

   

  Магістратура. 2-й рік навчання, 2-й семестр

  Фізична кінетика

  Фізика променевої терапії

  Кваліфікаційна робота магістра

   

  Бакалаврат. Освітня програма “Фізика”

  Молекулярна фізика

  Навчальна практика за фахом

   

  Спеціалізований вибірковий блок “Молекулярна фізика”

   

  Комп’ютерне моделювання в молекулярній фізиці

  Статистичні методи опрацювання експерименту

  Основи реології

  Основи теплофізики

  Вступ до фізики твердого тіла

  Експериментальні методи досліджень в молекулярній фізиці

  Фізика полімерів

  Фізика газів та рідин

  Квантово-механічні методи дослідження фізичних властивостей молекул

  Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі

  Семінар з підготовки до підсумкової атестації

  Основи спектроскопії полімерів

  Фазові переходи

  Експериментальні методи досліджень в молекулярній фізиці

  Нерівноважна термодинаміка

   

  Спеціалізований вибірковий блок “Фундаментальна медична фізика”

   

  Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці

  Статистичні методи опрацювання експерименту

  Теплофізика медико-біологічних систем

  Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці

  Фізика газів та рідин

  Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі

  Семінар з підготовки до підсумкової атестації

  Фазові переходи в медико-біологічних системах

   

  Перелік №2

  Фізика серцево-судинної системи

  Вибрані розділи молекулярної фізики