• Спецкурси та робочі програми

  Магістратура
  Освітньо-наукова програма “Медична фізика”

  1-й рік навчання, 1-й семестр

  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

  Основи квантової біохімії

  Physics of solutions / Фізика розчинів

  Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ

  Міжмолекулярна взаємодія

  Physics of medical technologies / Фізика медичних технологій

  Синергетика

  Астрофізика

  Науково-виробнича практика з медичної фізики (без відриву від теоретичного навчання)

   

  Магістратура. 1-й рік навчання, 2-й семестр

  Професійна та корпоративна етика

  Фізика радіонуклідної діагностики

  Фізика магніто-резонансної томографії

  Фізика комп’ютерної томографії

  Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці

   

  Магістратура. 2-й рік навчання, 1-й семестр

  Комп’ютерна фізика біомолекул

  Комп’ютерна фізика статистичних систем

  Електричні властивості конденсованих середовищ

  Фізика нерівноважних відкритих систем

  Переддипломна практика з медичної фізики (без відриву від теоретичного навчання)

   

  Магістратура. 2-й рік навчання, 2-й семестр

  Фізична кінетика

  Фізика променевої терапії

  Кваліфікаційна робота магістра

   

  Бакалаврат. Освітня програма “Фізика”

  Фізика серцево-судинної системи

  Вибрані розділи молекулярної фізики