• Лазаренко Максим Михайлович


  Лазаренко Максим Михайлович
  Народився 5 травня 1980 року
  К.ф.-м.н., асистент кафедри молекулярної фізики

  Основні курси
  Електричні властивості конденсованих середовищ
  Основи реології
  Основи гемодинаміки
  Основи теплофізики
  Основи теплофізики медикобіологічних систем
  Фізика полімерів
  Основи біомеханіки

  Наукові інтереси

  Дослідження особливостей теплового руху в олігомерах, полімерах та біополімерах.
  Дослідження впливу обмеженого простору на релаксаційні процеси та фазові переходи.

  Основні експериментальні методи дослідження
  Деріватографія.
  ДТА, ДСК
  Діелектрична спектроскопія.
  ІЧ-спектроскопія
  Рентгеноструктурний аналіз.

  Вибрані публікації
  Алєксєєв О.М. Алексєєв С.О., Булавін Л.А., та інші Фазові перетворення в ланцюгових молекулярних полікристалах 1- октадецену. Український фізичний журнал. – 2008. – Т.53, №9. – С. 882-889.
  Alekseev O.M. Puchkovska G.O., Sendzyuk A.A. at all Peculiarities of the Thermal Motion in Crystals Formed by Cetyltrimethylammonium Bromide Molecules Ukrainian Journal of Physics 2010. – Vol.55, N 9. – Р.966-972
  О.М. Алексєєв, С.О. Алексєєв, Ю.Є. Грабовський , та інші Фазові перетворення в деяких аліфатичних молекулярних кристалах в умовах обмеженого простору Хімія, фізика та технологія поверхні. 2011. Т. 2. № 2. С. 128–134
  Pichkur V., ,Alekseev O., Kovbasa V., Lazar enkoM.Thermogravimetric research of the extruded and native types of starch. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – №1, 2015. – р. 52-56
  А. Н. Алексеев, А. В. Довгопола, К. Н. Ковалёв, С. Ю. Ткачёв ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ Заводcкая лабоpатоpия. Диагноcтика матеpиалов» № 7. 2016. Том 82 c. 40-42
  А. Н. Алексеев, М. В. Лазаренко,К. Н. Ковалев, С. Ю. Ткачев ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ОБЛАСТИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ЖИДКОСТЬ — ТВЕРДОЕ ТЕЛО «Заводcкая лабоpатоpия. Диагноcтика матеpиалов» № 9. 2016. Том 82, -c.43-47
  Лаб.317, E-mail: maxs@univ.kiev.ua