• Перелік спецкурсів

  by  • 17.04.2011 • Список спецкурсів

  Назва дисципліни Викладач Кількість годин на семестр Кредит. на семестр Кількість годин на тиждень Іспит Залік
  З КУРСІ семестр
  Спеціалізація «медична фізика»
  Основи гемодинаміки 72 2.0 2 +
  Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці доц.. Гаврюшенко Д.А. 72 2.0 2 +
  Основи анатомії 72 2.0 2 +
  Спеціалізація «молекулярна фізика»
  Основи реології ас. Свечнікова О.С. 72 2.0 2 +
  Нелінійні коливання 72 2.0 2 +
  Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці 72 2.0 2 +
  ІІ семестр
  Спеціалізація «медична фізика»
  Вступ до фізики твердого тіла ас. Сенчуров С.П. 108 3.0 3 +
  Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці доц. Гаврюшенко Д.А. 72 2.0 2 +
  Лабораторний практикум з реології та теплофізики ас. Сенчуров С.П., Мороз К.О. 36 1.0 1 +
  Теплофізика медикобіологічних систем Свечнікова О.С. 72 2.0 2 +
  Спеціалізація «молекулярна фізика»
  Вступ до фізики твердого тіла ас. Сенчуров С.П. 108 3.0 3 +
  Основи теплофізики ас. Свечнікова О.С. 72 2.0 2 +
  Лабораторний практикум з реології та теплофізики ас. Сенчуров С.П. 36 1.0 1 +
  Комп’ютерне моделювання в медичній фізиці ас. Мороз К.О. 72 2.0 2 +

   

  4 КУРС

  І семестр
  Спеціалізація «медична фізика»
  Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці доц. Гаврюшенко Д.А. 108 3.0 3 +
  Статистичні методи опрацювання експерименту доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
  Фізика газів доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
  Фізика макромолекул проф. Забашта Ю.Ф. 108 3.0 3 +
  Фізика рідин проф. Сисоєв В.М., асп. Ніколаєнко Т. 108 3.0 3 +
  Фізика функціональних систем організму асист. Сенчуров С.П., асист. Мороз К.О. 144 4.0 4 +
  Фізичні основи медичних діагностик проф. Забашта Ю.Ф. 144 4.0 4 +
  Спеціалізація «молекулярна фізика»
  Вибрані глави молекулярної фізики 144 4.0 4 +
  Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці 108 3.0 3 +
  Статистичні методи опрацювання експерименту доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
  Фізика газів доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
  Фізика полімерів 108 3.0 3 +
  Фізика рідин проф. Сисоєв В.М., асп. Ніколаєнко Т. 108 3.0 3 +
  Будова молекул і хімічний зв’язок доц. Григор’єв А.М. 144 4.0 4 +

   

  ІІ семестр

  Спеціалізація «медична фізика»
  Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі проф. Булавін Л.А. 108 3.0 3 +
  Біоенергетика та термодинаміка необоротних процесів доц. Гаврюшенко Д.А. 108 3.0 3 +
  Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці доц. Гаврюшенко Д.А. 108 3.0 3 +
  Основи молекулярної біофізики 108 3.0 3 +
  Основи спектроскопії біоматеріалів Дегода В.Я. 72 2.0 2 +
  Семінар з підготовки до ДЕК доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
  Фазові переходи в медико-біологічній фізиці проф. Сисоєв В.М. 108 3.0 3 +
  Спеціалізація «молекулярна фізика»
  Експериментальні методи досліджень в молекулярній фізиці 108 3.0 3 +
  Нерівноважна термодинаміка доц. Гаврюшенко Д.А. 108 3.0 3 +
  Основи спектроскопії полімерів Дегода В.Я. 72 2.0 2 +
  Семінар з підготовки до ДЕК доц. Вербінська Г.М. 72 2.0 2 +
  Фазові переходи проф. Сисоєв В.М. 108 3.0 3 +
  Фізика дисперсних систем доц. Вербінська Г.М. 108 3.0 3 +
  Флуктуації та динаміка молекул у конденсованому середовищі проф. Булавін Л.А. 108 3.0 3 +

   

  1 КУРС МАГІСТРАТУРИ

  І семестр
  Спеціалізація «медична фізика»
  Міжмолекулярна взаємодія асист. Григор’єв Д.М. 108 3.0 3 +
  Фізична кінетика асист. Григор’єв Д.М. 72 2.0 2 +
  Додаткові розділи медичної фізики доц. Гаврюшенко Д.А. 144 4.0 4 +
  Фізика розчинів асист. Мороз К.О. 72 2.0 2 +
  Основи фізичної акустики асист. Сенчуров С.П. 108 3.0 3 +
  Спеціалізація «молекулярна фізика»
  Фізична кінетика асист. Григор’єв Д.М. 72 2.0 2 +
  Фізика розчинів асист. Мороз К.О. 72 2.0 2 +
  Додаткові розділи молекулярної фізики Проф. Клепко В.В. 144 4.0 4 +
  Основи фізичної акустики асист. Сенчуров С.П. 108 3.0 3 +
  Міжмолекулярна взаємодія асист. Григор’єв Д.М. 108 3.0 3 +

   

  ІІ семестр

  Спеціалізація «медична фізика»
  Фізична кінетика асист. Григор’єв Д.М. 72 2.0 2 +
  Фізичні основи інтроскопії асист. Сенчуров С.П. 72 2.0 2 +
  Спеціалізація «молекулярна фізика»
  Фізична кінетика асист. Григор’єв Д.М. 72 2.0 2 +
  Фізичні основи інтроскопії асист. Сенчуров С.П. 72 2.0 2 +

   

  2 КУРС МАГІСТРАТУРИ

  І семестр
  Спеціалізація «медична фізика»
  Радіаційна фізика рідинних та біологічних систем Селищев П.О. 72 2.0 2 +
  Основи квантової біохімії 72 2.0 2 +
  Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ 72 2.0 2 +
  Фізичні основи методів діагностики 72 2.0 2 +
  Коливальна спектроскопія частково неупорядкованих систем Погорєлов В.Є. 72 2.0 2 +
  Фазові переходи в квантових системах 72 2.0 2 +
  Спеціалізація «молекулярна фізика»
  Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ 72 2.0 2 +
  Фазові переходи в квантових системах 72 2.0 2 +
  Фізика аеродисперсних систем 72 2.0 2 +
  Радіаційна фізика рідинних та біологічних систем Лазоренко М.М. 72 2.0 2 +
  Релаксаційні явища в конденсованих середовищах 72 2.0 2 +
  Коливальна спектроскопія частково неупорядкованих систем Погорєлов В.Є. 72 2.0 2 +

   

  ІІ семестр

  Спеціалізація «медична фізика»
  Фізичні основи методів лікування Чалий О.В. 72 2.0 2 +
  Комп’ютерна фізика статистичних систем 72 2.0 2 +
  Семінар з підготовки до ДЕК Остапченко С.Г.
  Спеціалізація «молекулярна фізика»
  Електричні властивості полімерів та рідинних систем Лазоренко М.М. 72 2.0 2 +
  Комп’ютерна фізика статистичних систем 72 2.0 2 +
  Семінар з підготовки до ДЕК Остапченко С.Г.

   

   

   

  1 КУРС СПЕЦІАЛІСТИ

  І семестр
  Спеціалізація «медична фізика»
  Спеціалізація «молекулярна фізика»

   

  ІІ семестр

  Спеціалізація «медична фізика»
  Математичне моделювання біологічних систем доц. Гаврюшенко Д.А.
  Числове моделювання рідких молекулярних систем асист. Мороз К.О.
  Семінар з підготовки до ДЕК Остапченко С.Г.
  Спеціалізація «молекулярна фізика»

   

   

   

  About